Investiţii Imobiliare

Oferim consultanță pentru investiţii indiferent de resursele financiare, propunându-ne să obţinem randamente ale investiţiilor corelate cu evoluţia pieţei imobiliare din țara în care se realizează investiţia.

Obiectivul strategic este exploatarea oportunităţilor apărute pe piaţa imobiliară pentru a obţine randamente solide pe termen mediu și lung prin achiziţionarea de active imobiliare subevaluate și valorificarea acestora, fie prin închiriere, fie prin înstrăinare, într-un orizont de timp mediu și lung.

Politica de investiţii adoptată de echipa noastră constă în dispersia riscului pe mai multe proiecte imobiliare și segmente ale pieţei: rezidenţial, birouri, logistică, industrial, ș.a.m.d.

Ne orientăm, în principal, către proiecte care pot să producă imediat sau în scurt timp de la achiziţie, venituri din chirii, sau proiecte finalizate sau aproape de finalizare.


Investiții în Agricultură

Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, a marcat o epocă nouă în economia agricolă și dezvoltarea rurală a țării noastre. În acest context, România trebuie să-și adapteze rapid economia agricolă și de dezvoltare rurală pentru a se putea integra pe piaţa internă a Uniunii Europene.

România dispune de un potențial agricol care o situează înaintea majorității țărilor din această regiune, ocupând locul al doilea după Polonia în ceea ce priveşte suprafaţa arabilă și agricolă.

Anual în agricultură se înregistrează o suprafaţă nelucrată de circa 1-1.5 milioane hectare.

Oferim asistență și consultanță pentru a investi în agricultura din România.